RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l’any 2020, les ajudes, finançades per FEADER, per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.

 

El 18 d’octubre de 2021 s’han iniciat al Barranc dels Horts les actuacions objecte de les ajudes finançades per FEADER i previstes en el Pla Tècnic de Gestió Forestal aprovat al desembre de 2019.

La conservació d’aquest espai, d’extrema fragilitat, precisa tant la preservació dels rodals vells, com la planificació i gestió dels rodals més joves amb l’objectiu d’aconseguir en el futur ecosistemes estables i equilibrats. Per això, els objectius específics es relacionen amb els estrats de vegetació dels rodals, com a unitat bàsica de gestió.

Les actuacions se centren, d’una banda, en els matolls xeròfils i espinoses que ocupen les superfícies planes de les zones de repoblació de la vall del barranc i els marges del camí forestal. En elles es duen a terme desbrossaments selectius d’Ulex parviflorus, Quercus coccifera i Rosmarinus officinalis amb la finalitat de reduir la competència interespecífica, fomentant el desenvolupament dels peus repoblats, i la prevenció d’incendis forestals creant discontinuïtats i un model de pastura amb arbratge dispers, menys inflamable.

Per una altra, en les zones de muntanya mitjana d’alzina i roure valencià situades en la part nord, al voltant del Mas del Barranc. Es tracta d’una agrupació de masses amb molts peus procedents de ceps. L’actuació consisteix en clares i resalveig amb la finalitat d’eliminar la competència entre peus de roure valencià i/o carrasca i aconseguir, a llarg termini, una conversió de la massa a muntanya alta irregular, afavorint la regeneració natural mitjançant llavor. A més, es proposa un alliberament dels arbres extra madurs que apareixen dispersos en la massa, de gran valor per a la biodiversitat, i que actualment pateixen una elevada competència amb els peus intermedis.

L’import de les ajudes obtingudes del FEADER ascendeix a 28.631€