Monocromos: Infinitos matices en un único color

Del 31 de gener al 12 de març de 2020

 

La ‘Col·lecció Ars Citerior de la Comunitat Valenciana’ té un origen familiar. Va començar a formar-se amb obra gràfica de pintors de la generació d’Eusebio Sempere. El seu serigrafista, Abel Martín, va començar a conservar per a si alguns dels exemplars que estampava per a autors com Chillida, Barjola, Rueda o Saura. Amb el pas dels anys, Abel va anar reunint obra original de pintors amics com Millares, Torner, Victoria o Zóbel, a més de Sempere. A la seua mort en 1993, aquestes obres van passar als seus hereus. És a partir de 1999 quan s’aconsegueix anar agrupant part d’elles i es planteja, entre diversos membres de la família, formar un cos coherent en el qual, a més d’intentar omplir els buits amb pintures d’èpoques anteriors, es van adquirint obres actuals.

103 pàgines i desplegable.