Helio Piñón: Espacios públicos en la ciudad moderna

Del 26 de novembre al 5 de febrer de 2022

 

Amb el títol de la mostra Espais públics a la ciutat moderna es proposa un punt de vista que farà canviar a l’espectador la seva apreciació del que mira: en efecte, posant l’accent en “la vida” –no en els edificis- serà més fàcil que apreciï la mera existència d’espais per a la convivència, fins i tot, la qualitat d’aquests, més enllà dels tòpics amb què la insensibilitat de ciutadans i crítics acostuma a liquidar episodis urbans d’interès: “blocs de ciment”.

138 pàgines.