Open Call “Nodus 2024”

Residència artística de dansa contemporània a Suera

Amb el ballarí i coreògraf Toni Aparisi, del 7 al 14 de juliol

Ajuntament de Suera – Fundació Caixa Castelló

Amb la col·laboració de la Universitat Jaume I i la Diputació de Castelló

 

 • Aquest projecte està ideat per a promoure, expandir i innovar el repertori de la dansa contemporània per a ballarines i ballarins de tot el món, de totes les nacionalitats i edats.
 • Una vegada realitzada la selecció, es realitzarà una setmana de residència a Suera (Castelló), sota la coordinació tècnica del coreògraf i ballarí Toni Aparisi i el tècnic de cultura de la Fundació Caixa Castelló, Alfredo Llopico, en coordinació amb el personal de l’Ajuntament de Suera.
 • L’objectiu principal del projecte és desenvolupar i crear nou repertori per a dansa contemporània.
 • L’activitat busca, a través de la cultura, vertebrar artísticament el territori castellonenc gràcies a la col·laboració de la Fundació Caixa Castelló amb l’Ajuntament de Suera, la Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I de Castelló
 • Pot descarregar més informació, en castellà, valencià i anglés, en Nodus2024.

Les despeses derivades de viatge, segons condicions, allotjament a Suera i manutenció seran coberts per l’organització. Cada participant haurà d’aportar còpia de la seua assegurança d’assistència sanitària. L’organització es responsabilitza de l’assegurança de responsabilitat civil dels participants.

 • Data de lliurament de peticions de participació. Fins al 31 de maig.
 • Resolució: 10 de juny.
 • Les peticions de participació incompletes o entregades fora de termini no seran considerades.

Les peticions han de contindre:

 • Breu currículum vitae
 • Fotografia del participant
 • Informació de contacte (adreça, mail, número de telèfon, número de document d’identitat)
 • Una gravació de la peça o enllaç a alguna obra coreogràfica interpretada i coreografiada pel candidat/candidata, podent ser un solo o una peça grupal. La peça ha de ser un treball representatiu.
 • Tots els materials hauran de ser enviats al correu electrònic cultura@fundacioncajacastellon.es abans del 31 de maig.

Seran seleccionats sis participants, a més de sis addicionals per a suplir possibles vacants. Els participants seleccionats seran convidats a assistir del 7 al 14 de juliol a Suera (Castelló). Una vegada acceptada la residència serà necessari:

 • Informar de possibles intoleràncies alimentàries o si la dieta ha de tindre en compte alguna particularitat.
 • Proposta amb el títol de la peça a desenvolupar i sinopsi si la tinguera. No hi ha cap mena de restricció de temps o tècnica.
 • Haurà d’incloure una breu descripció de la metodologia de treball del procés creatiu, informant si genera el seu propi material, si utilitza el d’altres intèrprets o si realitza una combinació de tots dos.
 • La duració mínima de la peça creada a Suera ha de tindre una duració d’entre cinc i deu minuts.

Es realitzaran activitats i sessions de dansa amb Toni Aparisi. Les persones seleccionades hauran de desenvolupar repertori per a la formació. A més, pot considerar-se afegir qualsevol element gestual, teatral o performatiu en la seua peça. Els participants tindran disponibilitat total dels espais municipals per a interpretar la seua peça a Suera. En cas de tindre interés en una tècnica no especificada es podrà contactar amb l’organització per a informar-ho.

El procés creatiu de cada participant es durà a terme amb la resta de les persones seleccionades. És a dir, totes les persones seleccionades participaran i estaran a la disposició de la proposta de la resta de participants. En la peça pròpia de cada persona es pot contemplar el no ser intèrpret d’aquesta. Per tant, cada peça perquè constarà de sis intèrprets amb opció a ser a set si la persona que la dirigeix decideix participar. Les sessions de treball de cada participant seran d’entre 5 i 6 hores.

Per a un correcte desenvolupament del procés creatiu, es realitzarà una sessió en línia amb Toni Aparisi i Alfredo Llopico, abans de la setmana de residència. La trobada en línia tindrà lloc en una data a determinar, d’acord amb la disponibilitat de les candidatures seleccionades.

Es realitzarà una gravació en directe de l’actuació final (13 de juliol) en format d’àudio i vídeo i podrà ser publicada i compartida a través de xarxes socials de la Fundació Caixa Castelló.

La Fundació Caixa Castelló es reserva el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar fragments de les condicions en funció de les necessitats plantejades amb la finalitat de millorar el funcionament i desenvolupament de l’activitat proposada.

 

CONDICIONS DE LA RESIDÈNCIA

 • L’organització assumeix l’allotjament dels sis participants seleccionats a l’Hotel HRV de Suera, en règim de pensió completa en habitació compartida doble. (www.hotelverdia.com)
 • L’organització assumeix una assegurança de responsabilitat civil durant la realització de l’activitat.
 • L’organització entregarà una bossa de viatge de 200 euros per als participants procedents del territori estatal. Per a participants estrangers s’indicarà la col·laboració en funció del lloc de procedència.
 • L’organització facilitarà mitjans de desplaçament des de Castelló/Vila-real/Onda, per al desplaçament a Suera i el retorn a la finalització de la residencia.
 • La Fundació Caixa Castelló assumeix la possibilitat de la realització d’una representació remunerada de les peces que s’elaboren durant la residència en la seua seu de la Sala Sant Miquel de Castelló, concorde al seu pressupost institucional, a partir de setembre de 2024, en funció de la disponibilitat dels intèrprets seleccionats.
 • La participació en aquesta convocatòria implica el compliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades i l’acceptació que puguen utilitzar-se imatges del procés per a fins exclusivament de difusió i divulgació.

La Fundació Caixa Castelló és una institució privada sense ànim de lucre que va iniciar la seua activitat en la segona meitat de l’any 1991. La missió de Fundació Caixa Castelló és dur a terme i promoure tot tipus d’activitats d’interés general i particular, les d’investigació, ensenyament, cultura, medi ambient, sanitat, assistència social, així com qualssevol altres que responguen a les necessitats sentides per la societat.

La consecució d’aquests fins s’aconsegueix a través de la realització de diverses activitats, amb gestió pròpia en centres propis o col·laborant al sosteniment de les activitats realitzades en centres que no són de la seua titularitat. Tot això amb l’objectiu de conservar els senyals d’identitat de l’Obra Social al servei de la societat castellonenca.

 

El municipi de Suera es troba enclavat a la comarca castellonenca de la Plana Baixa, en els contraforts septentrionals del Parc Natural de la Serra d’Espadà, i dins de la Mancomunitat Espadà-Millars. A una distància de 30 km. de Castelló i 80 km. de València. El municipi està drenat pel barranc de Castro, afluent del riu Soneja en el terme de Tales. El nucli urbà es troba a una altura de 316 m. sobre el nivell de la mar. Limita al nord amb el municipi de Fanzara, a l’est amb Onda i Tales, pel sud amb Alcudia e Veig i per l’oest amb Vilamalur i Aiòder. Actualment té una població de 525 habitants, xifra que en èpoques estivals es duplica.

Toni Aparisi cursa estudis d’art dramàtic a l’Escola Superior d’art Dramàtic i Dansa de València (E.S.A.D) i de dansa a les escoles valencianes d’Amparo Bayarri, Amparo Benimeli i en el Centre Europeu de Dansa, completant després la seua formació amb el treball al costat de coreògrafs de la talla de Gerard Collins, Olga Poliakof, Francesc Bravo, Gracel Meneu, Vicente Sáez, Carolyn Carson, Santiago Sempere o Rosángeles Valls.

Entre els seus nombrosos reconeixements, ha rebut el Premi Max al millor ballarí 2007, el Premi Abril al millor ballarí 2006 i 2007, set nominacions als premis MAX de les arts escèniques i cinc als «Premis dels Arts Escèniques Valencianes de la Generalitat Valenciana, Primer Premi en l’IV Certamen Coreogràfic de Madrid amb la peça «Trapping que és gerundi», així com Beca al millor ballarí per a la «Merce Cunningham School».