Open Call Nodus 2022

Ajuntament de les Coves de Vinromà – Fundació Caixa Castelló

Residència artística amb els músics David Moliner i Carlos Tena a Les Coves de Vinromà (Castelló)

 

Aquest projecte està ideat per a promoure, expandir i innovar en el repertori de la música contemporània per a compositors de tot el món. El ‘open call’ Nodus està dirigit a compositors de totes les nacionalitats i edats. Els compositors seleccionats tindran una setmana de residència a Les Coves de Vinromà, sota la coordinació tècnica de David Moliner i Carlos Tena. L’objectiu principal del projecte és el de desenvolupar i crear nou repertori per a saxofon i percussió.

Les despeses derivades de viatge (fins a 200 euros), allotjament en centre municipal de formació i manutenció seran coberts per l’organització. Cada participant haurà d’aportar la seua assegurança d’assistència sanitària. L’organització es responsabilitza de l’assegurança de responsabilitat civil i d’assistència en viatge dels participants.

 • Data de lliurament de peticions de participació. Fins al 27 de maig
 • Resolució: 10 de juny
 • Les peticions de participació incompletes o tardanes no seran considerades.

Les peticions han de contindre:

 • Breu currículum
 • Fotografia del participant
 • Informació de contacte (adreça, mail, número de telèfon, Número d’identitat)
 • Una partitura de l’obra proposada (en .PDF) i un enregistrament (en .mp3). La peça ha de ser un treball representatiu del compositor. No hi ha cap mena de restricció de temps o instrumentació. A més, no és necessari que siga la peça final per a la residència: la partitura aportada serà considerada com una presentació per al jurat.
 • Tots els materials hauran de ser enviats a cultura@fundacioncajacastellon.es abans del 27 de maig.

Seran seleccionats cinc participants, a més de cinc participants addicionals per a suplir possibles vacants. Els participants seleccionats seran convidats a assistir de l’11 al 17 de juliol a Les Coves de Vinromà (Castelló).

Es realitzaran activitats i sessions de lectura al costat de David Moliner i Carlos Tena. Els compositors hauran de desenvolupar repertori per a la formació, acordat en l’apartat d’instrumentació.

Els compositors seleccionats hauran d’escriure una peça considerant la següent instrumentació:

 • Vibràfon amb rotor
 • Percussió menuda (caixa, tempere box, triangle, pandereta, etc.).
 • Saxofon (soprano, alt, tenor i baríton).

Els compositors poden considerar afegir qualsevol element gestual, teatral o performatiu en la seua música. Els participants tindran disponibilitat total dels espais municipals per a interpretar la seua música a Les Coves de Vinromà. En cas de tindre interés en una instrumentació no especificada es podrà contactar amb l’organització per a informar-ho.

Per a un correcte desenvolupament del procés creatiu, es realitzarà una sessió en línia amb David Moliner i Carlos Tena, abans de la setmana de residència. La trobada en línia tindrà lloc en una data a determinar, d’acord amb la disponibilitat dels compositors.

Es realitzarà un enregistrament en directe del concert (16 de juliol) en format d’àudio i vídeo que serà entregada als compositors (previ acord mutu) i podrà ser publicada i compartida a través de xarxes socials.

El jurat està format per: Fabián Panisello (AR/ÉS), Marcus Weiss (CH), David Moliner (ÉS), Carlos Tena (ÉS). En representació de l’Ajuntament de Les Coves de Vinromà intervindrà Mònica Nos, alcaldessa del municipi; i de la Fundació Caixa Castelló, Alfredo Llopico, tècnic de cultura.

 

La Fundació Caixa Castelló és una institució privada sense ànim de lucre que va iniciar la seua activitat en la segona meitat de l’any 1991. La missió de Fundació Caixa Castelló és dur a terme i promoure tot tipus d’activitats d’interés general i particular, les d’investigació, ensenyament, cultura, medi ambient, sanitat, assistència social, així com qualssevol altres que responguen a les necessitats sentides per la societat.

La consecució d’aquests fins s’aconsegueix a través de la realització de diverses activitats, amb gestió pròpia en centres propis o col·laborant al sosteniment de les activitats realitzades en centres que no són de la seua titularitat. Tot això amb l’objectiu de conservar els senyals d’identitat de l’Obra Social al servei de la societat castellonenca.

Les Coves de Vinromà és un municipi rural de 1800 habitants de la província de Castelló localitzat a la comarca de la Plana Alta. Està a mig camí entre Morella i la capital de la província amb una altitud de 198 metres i a 30 minuts de la costa. Les seues principals activitats són l’agricultura i la ramaderia, activitats que es veuen reforçades amb la implementació d’una empresa multinacional d’aspes per a molins de vent instal·lada en el terme municipal i que genera un increment considerable de llocs de treball en tota la província. Els primers pobladors es van assentar en el barranc de la Valltorta dejándo un llegat pictòric al municipi que forma part de la UNESCO.

Per a qualsevol consulta el correu de contacte és cultura@fundacioncajacastellon.es

 

David Moliner (Castelló, 1991) és compositor i solista de percussió. Va estudiar amb Pascal Dusapin i Jörg Widmann en la Haute École de Musique de Genève, Universität der Künste Berlin i Akademie Barenboim Said Berlin.

La seua estètica compositiva ha sigut ràpidament considerada pionera de nous gèneres de noves formes. Ha escrit música orquestral, música de cambra, solista, música de cambra per a teatre i mascarades, amb un desig d’obertura cap a diferents formes d’expressió musical. La seua música ha sigut interpretada per solistes de: Klangforum Wien, Ensemble Intercontemporain, Ensemble Recherche, Plural Ensemble, entre altres. Les seues obres es publiquen a través d’Universal Edition Vienna.

Carlos Tena González (Castelló, 1993). Va realitzar els seus estudis superiors en el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de la seua ciutat. Posteriorment va estudiar en la Hochschule für Musik de Basilea guiat per Marcus Weiss. També va ampliar la seua formació interpretativa amb músics com Ferenck Rados, Silvia Simionescu, Pierre Stephan, Claude Delangle, Marie-Bernadette Charrier, Rudolf Kelterborn, Georges Aperghis i Frederick Hemke.

La seua labor interpretativa li ha portat a participar en festivals internacionals, tocant en països com Mèxic, el Perú, Àustria, Xile, Alemanya, França, Estònia, Itàlia o Croàcia, entre altres. Des de 2020 és artista de Henri Selmer Paris.