█  AVÍS LEGAL

Fundació Caixa Castelló, titular del domini www.fundacioncajacastellon.es i en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre (LOPDGDD) de Protecció de Dades i Garantia dels drets digitals, a continuació, es reflecteixen les següents dades:

 

█  DADES IDENTIFICATIVES:

Nom: Fundació Caixa Castelló

Adreça: Casa Abadia, Pl. de l’Herba s/núm., 12001 – Castelló de la Plana

Telèfon: 964 23 25 51

Email: informacion@fundacioncajacastellon.es

 

█  PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB

Copyright © Fundació Caixa Castelló, tots els drets d’explotació estan reservats.

Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, dissenye gràfic i codis són titularitat de Fundació Caixa Castelló.

Correspon a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que concórreguen les condicions que seguidament s’assenyalen, quedant vedats qualssevol actes que no hagen sigut expressament autoritzats per Fundació Caixa Castelló

 

█  ENLLAÇOS

En el cas que en www.fundacioncajacastellon.es es disposaren enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

█  CONDICIONS PER A LA REPRODUCCIÓ PARCIAL

Les condicions per a la reproducció parcial de la web són les següents:

 • Que siga compatible amb els fins i interessos de Fundació Caixa Castelló.
 • Que es realitze amb ànim d’obtindre la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l’individual o privat.
 • Que cap contingut inclòs en aquesta web siga modificada de cap forma.
 • Que cap element disponible en aquesta web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que l’acompanyen.
 • Que siga comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a Fundació Caixa Castelló i al seu torn, s’obtinga l’autorització certificada de l’entitat per a aquesta utilització.
 • Que els elements reproduïts no vagen a ser cedits posteriorment a tercers o s’instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

 

█  ACTUALITZACIÓ DE LA WEB

Fundació Caixa Castelló es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seues pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seua última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l’usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions que contenen aquestes pàgines. L’usuari pot confirmar la data de l’actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seua disposició en el mateix web.

 

█  RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS DE LA WEB

Fundació Caixa Castelló rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulga, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Fundació Caixa Castelló rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Fundació Caixa Castelló o no publicada amb el seu nom.

Fundació Caixa Castelló no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seues pàgines web. Fundació Caixa Castelló no es responsabilitza de l’ús que els menors facen de la web.

Fundació Caixa Castelló no és responsable que els continguts de la web puguen ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d’una eina com a Internet i acompanyar als menors en les seues sessions.

 

█  RESPONSABILITAT SOBRE SEGURETAT

Fundació Caixa Castelló no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es pogueren produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador.

 

█  PROPIETAT DE LES IMATGES

Totes les imatges d’aquesta web són propietat de la Fundació Caixa Castelló. Estan protegides per les lleis internacionals de la propietat intel·lectual i el copyright.

Està prohibida la seua còpia, reproducció i comunicació pública.

Es prohibeix la seua venda o lloguer.

Està totalment prohibida la seua distribució, extracció, transmissió i emmagatzematge en qualsevol forma o suport.

 

█  MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguen modificades per unes altres.

 

█  LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Castelló de la Plana.

 

█  POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB Protecció de Dades Personals Web

Última modificació: Març de 2021

La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la Pàgina www.fundacioncajacastellon.es juntament amb la Política de Cookies i l’Avís Legal.

Fundació Caixa Castelló, es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revise la mateixa cada vegada que accedisca a la Pàgina Web. En el cas que usuari s’haja registrat en la pàgina web i accedisca al seu compte o perfil, en accedir a aquesta, se l’informarà en el cas que hi haja hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seues dades personals.

 

█  Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

Les dades que es recullen o ens facilites voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja siga per la navegació en aquesta, així com tots aquells que ens pugues facilitar en els formularis de contacte, via email o per telèfon, seran recaptats i tractats pel Responsable del Tractament, les dades del qual s’indiquen a continuació:

Denominació Social: Fundació Caixa Castelló CIF: G-12302352
Adreça: Casa Abadia, Pl. de l’Herba s/núm., 12001 – Castelló de la Plana
Telèfon: 964 23 25 51
Correu electrònic: programacion@fundacioncajacastellon.es

 

█  Amb què finalitats tractarem les seues dades personals?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualssevol altres generats durant el desenvolupament de la relació amb les persones usuàries, els podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis que siguen objecte de prestació per part de la Fundació Caixa Castelló i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb aquestes.

En el seu cas, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

 

█  Finalitats:

 • Contestar a les teues consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teua sol·licitud, o tramitar la teua petició.
 • Informació per mitjans electrònics, que versen sobre la teua sol·licitud.
 • Informació d’esdeveniments per mitjans electrònics i subscripció al nostre *newsletter, sempre que existisca autorització expressa.
 • Realitzar anàlisi i millores en la Web, sobre els nostres serveis.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats no seran destinats a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a aquesta comunicació o es compta amb el consentiment exprés de l’interessat.

 

█  Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

L’acceptació i consentiment de l’interessat: En aquells casos on per a realitzar una sol·licitud siga necessari emplenar un formulari i fer un “clic” en el botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha sigut informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindible per a atendre la teua petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilites, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

 

█  A qui li comunicarem les seues dades?

No se cediran dades a Tercers. Solament i, en el seu cas, a les entitats o organismes als quals existisca obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes socials, culturals o acords de col·laboració, etc. per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legitimes de persones cedents i persones cessionàries.

 

█  Durant quin termini emmagatzemarem les seues dades?

Les dades personals seran mantinguts mentre es mantinga la vinculació amb el Responsable. En finalitzar els mateixos, les dades personals tractats en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els puga requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials.

Les dades tractades es mantindran en tant no expiren els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi haguera obligació legal de manteniment, o de no existir aqueix termini legal, fins que l’interessat sol·licite la seua supressió o arrebossat el consentiment atorgat.

 

█  Xarxes Socials

L’usuari a través de la nostra pàgina web, disposa d’enllaços d’accés als nostres perfils en les xarxes socials. Aquests enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de Fundació Caixa Castelló, en accedir a tals llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies. L’usuari sempre pot controlar les seues connexions, eliminar els continguts que deixen d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seues connexions, per a això haurà d’accedir a la seua configuració de privacitat de la xarxa social en qüestió. En unir-se a la nostra pàgina de xarxes socials, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

Sobre l’ús de les xarxes socials, pot ser que no tinguen els seus servidors dins d’Espanya o la Unió Europea. Pel que, recomanem conéixer la seua política de privacitat i consultar les normes i polítiques del titular de la xarxa social en els següents links:

 • Twitter: https://twitter.com/es/privacy
 • Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
 • Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
 • Google, Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es

 

█  Quins són els seus drets?

 • A saber, si estem tractant les seues dades o no.
 • A accedir a les seues dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les seues dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió (el dret d’oblit) de les seues dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si ens retira el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en alguns supòsits, i en aquest cas només es conservaran d’acord amb la normativa vigent.
 • A portar les seues dades, que li seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica.
 • A presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades (en el seu cas) o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creu que no li hem atés correctament.
 • A revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecte licitud del tractament basat en el consentiment exprés.

 

█  Com pot exercir els seus drets?

L’informem que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió (dret d’oblit) i oposició, dirigint el seu exercici al nostre compte de correu electrònic: programacion@fundacioncajacastellon.es

En determinats suposats l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.

En determinats suposats pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran entregats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vosté o el nou responsable de tractament que designe.

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’ha atorgat.

S’informa l’interessat o representant d’aquest, que podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’exercici dels seus drets: https://sedeagpd.gov.es/seu-electronica-web/

 

█  Canvis en la Política de Privacitat:

Fundació Caixa Castelló, es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revise la mateixa cada vegada que accedisca a la Pàgina Web. En el cas que usuari s’haja registrat en la pàgina web i accedisca al seu compte o perfil, en accedir a aquesta, se l’informarà en el cas que hi haja hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seues dades personals.

Suscríbete a nuestro newsletter

  Responsable de los datos: Fundación Caja Castellón | Finalidad: Responder a la solicitud de información o sugerencias realizadas | Legitimación: Tu consentimiento de forma expresa | Destinatario: No se cederán datos a Terceros | Derechos: Tienes derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y olvido, para más información accede a la política de privacidad.

  He leído y acepto la Política de Privacidad

  Suscribirse al newsletter