NORMES D’ÚS

Benvingut als espais destinats per a exposicions i conferències de la Fundació Caixa Castelló. Ens agradaria que la seua experiència siga el més agradable possible i que ens ajuden, tant a conservar i cuidar el patrimoni artístic dels nostres espais com al fet que l’assistència a les activitats organitzades per la Fundació Caixa Castelló siga el més agradable i positiva per a tots els assistents.

Per açò, agraïm la seua col·laboració i li preguem que respecte les normes de visita i ús:

– No tocar les obres d’art.

– No fotografiar ni gravar les obres. Els drets de propietat intel·lectual i reproducció limiten la lliure difusió d’imatges de les obres d’art.

– No està permès l’ús del telèfon mòbil en les sales.

– No es permet l’accés d’animals de companyia, excepte els gossos-guia, que poden acompanyar a les persones amb problemes de visió.

– No es pot introduir en les sales beguda ni menjar.

– No està permesa l’entrada a les sales amb paraigües, embalums o borses majors de 40 x 40 cm. Aquests objectes es poden dipositar gratuïtament en els espais habilitats per la Fundació a aquest efecte

– La temperatura, llum i humitat relativa de les sales és l’adequada per a la bona conservació del patrimoni exposat. En funció del tipus de material, la temperatura oscil·larà de 20 a 25ºC.

– La Fundació Caixa Castelló presta de forma totalment gratuïta un servei de visites guiades a les exposicions que es realitzen en aquest espai cultural. Per motius de seguretat i aforament, les visites en grups (guiades o no) precisaran de cita o reserva prèvia amb confirmació del personal de la Fundació Caixa Castelló.

PROCÉS DE VALORACIÓ D’UNA PETICIÓ D’EXPOSICIÓ A LA SALA SAN MIGUEL DE LA FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ

Fase 1.- Petició d’exposició

L’artista o entitat que sol·licita la Sala San Miguel de la Fundació Caixa Castelló per a realitzar una exposició haurà de presentar un projecte expositiu en el qual haurà de figurar:

– Carta de petició datada (de la qual la Fundació Caixa Castelló lliurarà justificant del dia de lliurament).

– Formació i trajectòria professional per al cas d’exposicions d’artistes o justificació per al cas de projectes expositius d’una altra índole (efemèrides, commemoracions…).

– Descripció del projecte expositiu.

– Justificació de la viabilitat de l’exposició amb la realitat física, pressupostària i programa expositiu de l’espai.

Fase 2.- Anàlisi intern

El personal tècnic de la Fundació emetrà un informe per a la Comissió Cultural en el qual es posarà l’accent principalment en:

– Idoneïtat i fortaleses del projecte sol·licitat amb la línia expositiva marcada per la Fundació Caixa Castelló per a la Sala San Miguel segons els principis aprovats per la Comissió Cultural.

Es valorarà l’afinitat del projecte sol·licitat amb el diàleg generat per contrast o similitud amb la resta de propostes de la temporada i el criteri de pluralitat de propostes aprovat per la Comissió Cultural.

– Viabilitat econòmica. Costos previstos a assumir per la Fundació Caixa Castelló en el cas d’acceptar la realització del projecte així com patrocinis possibles.

– Febleses detectades en la proposta que permeten identificar la inconveniència d’acceptar-la.

Fase 3.- Comissió cultural

L’informe serà lliurat a la Comissió Cultural per al seu posterior debat i avaluació a l’objectiu. De ser aprovada la petició per la comissió cultural, haurà de ser ratificada en Comissió Permanent o Junta de Patronat, donant-li resposta amb la decisió presa a l’interessat que realitza la petició.

Passats tres mesos des de la presentació del projecte d’exposició, la persona o entitat sol·licitant podrà sol·licitar la seua devolució. En cas de no siga retirat en els tres mesos següents, la Fundació Caixa Castelló procedirà a la seua destrucció segons requeriment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

PER A LA VISITA AL BOSC DEL BARRANC DELS HORTS

– Per a visitar la finca cal sol·licitar autorització prèvia de dilluns a divendres, de 8:00 a 14:00 hores, al telèfon 964 232 551, en el correu electrònic medioambiente@fundacioncajacastellon o directament en la Casa Abadia de la Fundació Caixa Castelló (Plaça de l’Herba, s/nº, Castelló), en l’horari indicat.

– Les visites es realitzen únicament en caps de setmana i festius. L’autorització d’accés haurà de ser lliurada a la vigilant de l’entrada.

– Recorregut autoritzat, només per la pista forestal. Evitar transitar per l’interior del bosc i pel llit del barranc per tal de no afectar la vegetació i la fauna. Horari d’entrada: de 10:00 a 14:00h.

– No visitar el Roure Gros per risc de caiguda de branques. S’ha habilitat una senda per a accedir a un altre exemplar monumental (Roure del Roquissar).

– Aparcar els vehicles a l’entrada de la finca. Segons el DECRET 8/2008, la circulació de vehicles de motor per pistes forestals queda limitada a les servituds de pas, gestió agroforestal i labors de vigilància i extinció.

– No deixar residus, ni col·lectar cap element de l’entorn.

– En qualsevol tipus de difusió pública del Barranc dels Horts, informar del requeriment d’autorització prèvia per a la visita.

– Preguem no transitar per les finques limítrofs sense el permís dels corresponents propietaris.

Suscríbete a nuestro newsletter

    Responsable de los datos: Fundación Caja Castellón | Finalidad: Responder a la solicitud de información o sugerencias realizadas | Legitimación: Tu consentimiento de forma expresa | Destinatario: No se cederán datos a Terceros | Derechos: Tienes derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y olvido, para más información accede a la política de privacidad.

    He leído y acepto la Política de Privacidad

    Suscribirse al newsletter