Autor: Joaquín Michavila

Títol: Composició, sèrie ‘El Llac’

Tècnica: Óli sobre llenç

Dimensions: 81 x 101 cm.