Fundació Caixa Castelló amplia el seu suport a la tasca de ‘Banc d’Aliments

 

  • Cada any es distribueixen 1.230.644 kg. d’aliments gràcies a la tasca de 400 voluntaris, amb un abast de 15.586 persones beneficiades.
  • Fundació Caixa Castelló aporta a “Banc d’Aliments de Castelló” recursos econòmics amb la finalitat de distribuir mil vals de menjar.

L’organització sense ànim de lucre “Banc d’Aliments de Castelló”, declarada entitat d’utilitat pública al maig de 2015, funciona en tota la província de Castelló gràcies al treball de nombrosos voluntaris. El seu objectiu principal és obtenir aliments bàsics, fruites i hortalisses, en perfectes condicions de consum per a redistribuir-los gratuïtament a persones sense recursos de tota la província de Castelló, gràcies als donatius tant d’institucions oficials com a través de particulars i campanyes solidàries de recollida d’aliments. Com a conseqüència d’aquiesta acció cada any es distribueixen 1.230.644 kg. d’aliments gràcies a la tasca de 400 voluntaris, amb un abast de 15.586 persones beneficiades.

En aquest sentit la Fundació Caixa Castelló, davant la situació d’emergència sanitària i social desencadenada per la pandèmia Covid-19, ha realitzat una aportació econòmica a “Banc d’Aliments de Castelló” amb la finalitat de distribuir mil vals de menjar. Aquests vals, canviables per menjar en establiments d’alimentació de Castelló, seran distribuïts directament per l’entitat i estan destinats a aquelles famílies que estan vivint situacions de dificultat, en particular famílies sense recursos, persones majors i en situació de dependència o dones víctimes de violència de gènere, que necessiten d’assistència i ajuda.

La Fundació Caixa Castelló, conscient de la situació, posa voluntàriament de manifest el seu compromís amb el seu entorn a través de la seva línia d’acció social dins del compromís per una societat més solidària. Per a això està reforçant el seu treball per a col·laborar en la integració de col·lectius vulnerables i amb dificultats socials i reforça així mateix la seva col·laboració amb organitzacions socials que treballen amb els col·lectius més desfavorits de la nostra societat.