Fundació Caixa Castelló i els Religiosos Terciaris Caputxins, ‘Proyecto Amigó’, signen un conveni de col·laboració destinat al tractament de joves drogodependents o marginats

 

Juan Antonio Llopis, president de la Fundació Caixa Castelló i Jesús Mª Echechiquía, Superior Provincial dels Religiosos Terciaris Caputxins, Província Luis Amigó, van signar en la seu de la Fundació Caixa Castelló un conveni de col·laboració dijous passat, 12 de març de 2020 per a respondre a les necessitats d’atenció terapèutic-educativa i deshabituació de persones joves i adultes.

D’aquesta manera es manté vigent el conveni que està operatiu des d’abril de 1995 pel qual l’entitat castellonenca cedia gratuïtament l’ús de la finca i immoble situats en el Camí Caminás, partida Sensal 236 de Castelló, per a destinar-lo al tractament de joves drogodependents o, en el seu cas, de joves marginats. El citat conveni s’àmplia fins a juny de 2035.

De la labor de Projecte Amigó a Castelló es beneficien 310 usuaris. Projecte Amigó té 34 treballadors, 49 voluntaris i 20 estudiants en pràctiques. La Fundació Caixa Castelló manté, a través del suport a entitats com a Projecte Amigó a Castelló el seu compromís una societat més solidària, promovent la integració de col·lectius vulnerables i amb dificultats socials així com la seva col·laboració amb organitzacions socials que treballen amb els col·lectius més desfavorits de la nostra societat: persones majors, discapacitats i persones en situació d’exclusió social.