Fundació Caixa Castelló i BP Oil Espanya signen un protocol de col·laboració

 

El medi ambient ha estat sempre una de les inquietuds socials de la Fundació Caixa Castelló. Per a això, a més de gestionar espais d’alt valor ecològic, executa projectes d’educació ambiental, formació i informació mitjançant cursos i cicles específics amb l’objectiu de desenvolupar iniciatives tendents a la protecció, promoció, conscienciació i conservació de l’entorn natural.

Per la seva part BP Oil vol continuar potenciant la seva integració en el desenvolupament social i econòmic del seu entorn mitjançant el suport de projectes de millora i la col·laboració amb institucions amb les mateixes finalitats, com la Fundació la finalitat de la qual és contribuir al progrés de la societat castellonenca a través de les seves línies d’actuació en l’àmbit mediambiental, cultural i social.

El president de la Fundació Caixa Castelló, José Quereda Sala, i Juan Carlos Navarro Varella en representació de BP Oil España S.A.O. Refineria de Castelló es van reunir en la refineria de Castelló el dia 10 de gener a fi de signar un general elaborat entre les dues entitats a fi de definir projectes i actuacions específiques de col·laboració l’àmbit de la qual i destinataris serà l’entorn social de BP Oil.

La primera d’elles, al llarg del 2019, de caràcter mediambiental, estarà dirigida als centres docents d’Almassora i es durà a terme a l’entorn del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars.