Fundació Caixa Castelló col·labora amb la Cooperativa Agraria Ntra. Sra. de Loreto de Bejís

 

Després de l’incendi patit a l’agost de 2022, esta cooperativa ha posat en marxa un pla de gestió del territori per a promoure la recuperació de les terres d’olivar afectades per l’incendi i evitar el seu abandó.

Aquesta iniciativia de Gestió Comuna, a través de contractes de cessió de titulars de parcel·les, cerca també contribuir al desenvolupament agrícola i rural de la zona, millorar la rendibilitat de les explotacions, generar nous llocs de treball i optimitzar la producció d’oli i la seua comercialització.

La Fundació Caixa Castelló col·labora en aquest projecte amb l’adquisició de la maquinària necessària per a la recol·lecció de l’oliva, vibradores i vareadoras que permetran incrementar el treball previ en les parcel·les per al posterior procés d’obtenció de l’oli Belgidis, de reconeguda qualitat.