Autor: Francisco Puig

Títol: Cementeri de barques

Tècnica: Óli sobre llenç

Dimensions: 41 x 56 cm.