Autor: Francisco Puig

Títol: Antiga pescaderia

Tècnica: Óli sobre llenç

Dimensions: 130,5 x 162,5 cm.

Any: 1959