Convocatoria per a la realització de projectes Acció Social Fundació Caixa Castelló i Bankia 2020

 

Fundació Caixa Castelló i Bankia han signat per cinqué any consecutiu un conveni de col·laboració entre les dues entitats amb l’objectiu de recolzar econòmicament la posada en marxa al llarg d’aquest any de diverses accions conjuntes entre les quals destaca la ‘Convocatòria d’Acció Social 2020’, entre altres programes socials que la Fundació realitza a la província.

La signatura del conveni contempla la ‘Convocatòria 2020 d’Acció Social’, i ha sigut subscrita pel president de la Fundació Caixa Castelló, Juan Antonio Llopis, el director corporatiu territorial de Bankia a València i Castelló, Jaime Casas i el director de zona Castelló Sud de Bankia, Vicente Miralles. En l’acte també ha participat el gerent de la Fundació Caixa Castelló Leopoldo Monfort.

 

LLOC, TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 2 de març i finalitza el 27 de març de 2020 a les 13.00 hores. La sol·licitud s’haurà de presentar única i exclusivament a través de les pàgines web: https://www.fundacioncajacastellon.es/  i http://enaccion.bankia.com.

No s’acceptaran sol·licituds que no estiguen degudament emplenades, presentades per una altra via o que es presenten fóra de termini. Els dubtes i resolució d’incidències es podran gestionar a través del correu electrònic contacto@rscbankia.com.

Bases de la convocatòria social de 2020, tant en PDF com en URL
https://www.rscbankia.com/recursos/doc/ong/2020/02/20/bases-f-caja-castellon-2020.pdf

A més de les bases, adjuntem l’enllaç on és necessari que les ONG, també les que van participar en anys anteriors, es donen d’alta per a participar en aquesta convocatòria.
https://www.rscbankia.com/entidades/es/cargaraplicacionpreregistroong.do?idedicion=91