Convocatòria per a la realització de projectes Acció Social Fundació Caixa Castelló i Bankia 2020

 

El 27 de març de 2020 a les 13.00 hores va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds de la ‘Convocatòria 2020 d’Acció Social’.

De les 69 entitats que van sol·licitar formar part de la convocatòria, 7 d’elles han estat desestimades per no aportar la documentació sol·licitada, sent, per tant, 62 els projectes presentats.

 

Resolució de Sol·licituds

Els projectes seran analitzats i prioritzats segons el criteri exposat en les bases de la convocatòria, per un comitè d’avaluació amb experiència en temes socials, laborals i de desenvolupament local.

Després de la valoració dels mateixos es reunirà la Comissió Assessora convocada per Fundació Caixa Castelló i Bankia, per a seleccionar els projectes que rebran el suport econòmic en la present edició.

La resolució de les sol·licituds presentades es realitzarà al final del mes de maig de 2020 i es comunicarà per correu electrònic a les entitats beneficiàries, per a la signatura posterior d’un conveni de col·laboració.