Convocatòria de beques d’investigació mediambiental per a estudiants 2022

 

La Fundació Caixa Castelló té com a fi el promoure i dur a terme tot tipus d’activitats d’interés general i en particular les d’investigació, ensenyament, cultura, medi ambient, sanitat, assistència social, així com qualssevol altres que responguen a les necessitats sentides per la societat.
D’acord amb el seu compromís de fomentar la conservació de la naturalesa i el benefici social, realitza aquesta convocatòria de beques d’investigació sobre temes mediambientals, d’acord amb les següents bases: CONVOCATÒRIA BEQUES INVESTIGACIÓ 2022

A partir del model de sol·licitud que pot descarregar en l’enllaç: MODEL SOL·LICITUT

Amb això, la Fundació Caixa Castelló col·labora en el desenvolupament de coneixements i capacitats per a la preservació i millora del mitjà, i la resolució de problemes ambientals de l’entorn, a més de fomentar la investigació i donar suport a projectes encaminats a la millora dels ecosistemes i la seua biodiversitat.