Obert el termini per a la justificació de projectes d’acció social 2018 donats suport per Fundació Caixa Castelló i Bankia

 

El termini per a la presentació de la justificació Tècnica i Financera té la data límit del 31 de març de 2019, haurà de realitzar-se online; seguint els models proporcionats per Fundació Caixa Castelló, on es farà constar totes les activitats dutes a terme, els recursos humans i tècnics utilitzats, una avaluació dels resultats obtinguts i certificació de despeses.

L’informe final de justificació que se sol·licita a continuació ha de presentar-se tenint en compte la informació aportada per l’ONG en la seua sol·licitud, es pot veure des de la secció “Les meues candidatures” de l’aplicació online punxant en el títol del projecte i després en “Dades del projecte”.

Les ONG hauran d’aportar a l’aplicació online els tres informes:

Les entitats socials també acompanyaran un informe sobre la difusió que hagen fet del suport rebut, poden pujar a la plataforma diversos tipus d’evidències de la difusió: documents (PDF, Word, imatges…) i enllaços a pàgines web.

Una vegada les ONG hagen aportat des de “Justificació tècnica” els tres informes ho comunicaran a Fundació Caixa Castelló a través del correu electrònic voluntariado@fundacioncajacastellon.es perquè després d’accedir a ells per a la seua revisió i validar-los, si l’entitat social no ha pujat algun dels documents de justificació, són incomplets o incorrectes, existeix en la plataforma la funció “Reclamacions” per a posar-se en contacte amb l’entitat i ho puga esmenar.

Si l’anàlisi i revisió de la justificació final, és conforme i coincideix amb les dades resumeixen del projecte presentat seran validats. La validació d’aquestes dades comporta el pagament per part de Fundació Caixa Castelló del 30% restant.

Per a informació i consultes contactar amb:

David Monterde i Pasies – Centre Cultural CASA ABADIA

Tetèfon 964 23 20 24

Correu electrònic voluntariado@fundacioncajacastellon.es