Convocatòria d’Acció Social Fundació Caixa Castelló – Bankia 2019

De l’1 al 29 de març de 2019

 

Fundació Caixa Castelló i Bankia presenten la CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ I BANKIA 2019, per a la realització de projectes d’Acció Social, en les quals s’estableix que a partir de l’1 de març queda obert el termini de presentació de les sol·licituds.

LLOC, TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’1 de març i finalitza el 29 de març a les 13.00 hores.

La sol·licitud s’haurà de presentar única i exclusivament a través de les pàgines web:

https://www.fundacioncajacastellon.es/ i http://enaccion.bankia.com.

No s’acceptaran sol·licituds que no estiguen degudament emplenades, presentades per una altra via o que es presenten fóra de termini.

Els dubtes i resolució d’incidències es podran gestionar a través del correu electrònic contacto@rscbankia.com.

Recordem que les entitats que havent rebut ajudes en la Convocatòria de Fundació Caixa Castelló i Bankia 2018 i en data actual no estiguen al corrent de les obligacions d’informació i justificació, el termini per a la presentació finalitza el pròxim 31 de març.

A més de les bases, adjuntem l’enllaç on és necessari que les ONG, també les que van participar en anys anteriors, es donen d’alta per a participar en aquesta convocatòria.

Bases de la convocatòria de 2019.

https://www.rscbankia.com/recursos/doc/ong/2017/04/04/bases-fundacion-caja-castellon-y-bankia-2019.pdf

Enllaç per a donar d’alta l’ONG i participar en aquesta convocatòria:

https://www.rscbankia.com/entidades/es/cargarAplicacionPreregistroOng.do?idEdicion=73