CENTRES PROPIS – ACCIÓ SOCIAL

█  A.P.N.A. C., Associació de Pares de Persones amb Autisme

Situat en les instal·lacions de l’Avinguda Gran Via Monteblanco de Castelló. L’objectiu de l’Associació en aquest centre és donar atenció a xiquets amb trastorn de l’espectre autista que requereixen d’una atenció especialitzada, immediata i adequada, ja que són persones amb símptomes que afecten la seua capacitat per a exercir-se a l’escola, el treball i altres àrees de la vida.

█  Maset Projecto Amigó

Situat en Camí Caminàs, 236, de la Partida Sensal de Castelló, aquest maset, adquirit i ampliat per la Fundació Caixa Castelló en 1994, i cedit en 1995 a la Fundació Amigó per a situar la comunitat terapèutica del seu projecte de rehabilitació de persones amb problemes d’addicció.

█  Centro Grup Sant Agustín

Situat al carrer Jaén de Castelló, el centre està cedit trimestralment a la Fundació Secretariat Gitano de Castelló. L’Associació organitza activitats integrals amb l’objectiu d’incentivar la formació, incidint especialment en aquelles destinades a la prevenció de l’abandó escolar dels joves gitanos en situació de risc d’exclusió així com afavorir l’èxit escolar. Així mateix realitza labors de sensibilització per evidenciar la situació de desigualtat viscuda pel col·lectiu gitano en aspectes com a educació, ocupació i qualificació professional, l’accés a l’habitatge, etc.

█  Centro Carretera de l’Alcora Síndrome de Down

En aquest centre, l’Associació Síndrome de Down, entitat cessionària, té com a objectiu fonamental la promoció i realització de quantes activitats contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down o amb un altre tipus de discapacitat psíquica. Per a això compta amb un gabinet psicopedagògic, així com un programa d’atenció a les famílies, a més d’un programa de salut i suport i assessorament. Les instal·lacions desenvolupen iniciatives tendents al desenvolupament infantil i atenció primerenca, a l’ocupació i iniciatives ocupacions, així com un programa de formació i de garantia social.

█  Centre Escola de la Mar-Irta

El centre, situat al carrer Doctor Coll Colomer de Benicarló aquesta cedit, mitjançant conveni, a l’Ajuntament de Benicarló. Construït sobre un solar de 4.025 metres quadrats, dels quals 1.231 estan construïts, va albergar fins a 2011 el centre d’Educació Ambiental de la Fundació Caixa Castelló “Escola de la Mar-Irta”.Al setembre de 2013 va ser cedit a l’Ajuntament de Benicarló per albergar diferents programes d’ajuda social: menjador social, banc d’aliments, Unitat de Respir de malalts d’Alzheimer i Unitat de Respir de Dany Cerebral sobrevingut.

█  Confederació Provincial de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica COCEMFE-Castelló

La Fundació col·labora amb aquesta O.N.G. d’àmbit estatal i sense ànim de lucre, que el seu principal objectiu és la promoció i defensa dels drets de les persones amb discapacitat física i orgànica, i la millora de la seva qualitat de vida fins a aconseguir la seva plena integració, educativa, laboral i social.

Suscríbete a nuestro newsletter

    Responsable de los datos: Fundación Caja Castellón | Finalidad: Responder a la solicitud de información o sugerencias realizadas | Legitimación: Tu consentimiento de forma expresa | Destinatario: No se cederán datos a Terceros | Derechos: Tienes derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y olvido, para más información accede a la política de privacidad.

    He leído y acepto la Política de Privacidad

    Suscribirse al newsletter