CaixaBank i Fundació Caixa Castelló convoquen ajudes per 100.000 euros per a donar suport a projectes socials a Castelló

 

  • Llancen el dimarts, 7 de febrer, la ‘Convocatòria d’Acció Social 2023’ per a donar suport a projectes socials a la província.
  • Fins al 28 de febrer podran presentar-se entitats locals els projectes de les quals estiguen centrats en el foment de l’ocupació i l’orientació ocupacional, el desenvolupament local, la inclusió social i l’atenció a la dependència i accessibilitat.

 

Castelló, 7 de febrer de 2023

CaixaBank i Fundació Caixa Castelló han llançat aquest dimarts la ‘Convocatòria d’Acció Social 2023’ per la qual convoquen ajudes per 100.000 euros per a donar suport a projectes socials a la província de Castelló.

Aquesta convocatòria, recolzada econòmicament de manera conjunta, va dirigida a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la seua activitat a la província i els projectes de la qual estan centrats en el foment de l’ocupació i l’orientació ocupacional, el desenvolupament local, la inclusió social i l’atenció a la dependència i accessibilitat.

Els projectes, que seran secundats amb una quantia mínima de 2.000 euros i màxima de 8.000 euros, tindran com a beneficiaris persones en risc d’exclusió, especialment, aturats, majors, persones amb discapacitat i refugiats. Les entitats i els projectes seleccionats en la ‘Convocatòria d’Acció Social 2023’ es coneixeran durant el mes d’abril.

Les entitats sol·licitants es podran registrar a través de la pàgina web de Fundació Caixa Castelló i presentar la seua sol·licitud de manera en línia. El termini de presentació de projectes s’obri aquest dimarts i acaba el pròxim 28 de febrer.

Aquesta convocatòria s’emmarca dins de l’acord de col·laboració entre CaixaBank i Fundació Caixa Castello, com a part del compromís que mantenen amb les entitats socials de la província.

 

Sobre l’Acció Social de CaixaBank

CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social. L’entitat, referent en banca sostenible, manté una actitud de servei cap als seus clients i tota la societat en general.

L’impuls d’iniciatives d’acció social i el foment del voluntariat són una manera de contribuir a donar resposta als reptes que demanda la societat, alhora que, a través de l’activitat financera, l’entitat ofereix serveis i solucions per a tota mena de persones.

L’estratègia d’Acció Social se centra en fomentar accions en col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, així com altres aliances que s’impulsen de manera directa des de CaixaBank. Gràcies a la seua capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank, la major d’Espanya, amb més de 3.900 oficines retail i presència en més 2.200 municipis de tot el país, pot fer costat a la Fundació “la Caixa” en la detecció de necessitats d’entitats socials locals.

L’actuació sostenible de CaixaBank ha sigut reconeguda pels principals organismes internacionals. El Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes de sostenibilitat. L’organització internacional CDP, per part seua, la considera com a empresa líder contra el canvi climàtic.

Sobre l’acció de la Fundació Caixa Castelló

La Fundació Caixa Castelló és una institució privada sense ànim de lucre que va iniciar la seua activitat en la segona meitat de l’any 1991 amb personalitat jurídica pròpia per a complir, per temps indefinit, la labor continuadora de l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis de Castelló.

La missió de la Fundació Caixa Castelló és dur a terme i promoure tot tipus d’activitats d’interés general i particular, les d’investigació, ensenyament, cultura, medi ambient, sanitat, assistència social, així com qualssevol altres que responguen a les necessitats sentides per la societat.

La consecució d’aquests fins s’aconsegueix a través de la realització de diverses activitats, amb gestió pròpia en centres propis o col·laborant al sosteniment de les activitats realitzades en centres que no són de la seua titularitat. Tot això amb l’objectiu de conservar els senyals d’identitat de l’Obra Social al servei de la societat castellonenca.

A més, i en el seu compromís per una societat més solidària, la Fundació promou la integració de col·lectius vulnerables o amb dificultats socials i desenvolupa una línia d’actuació dirigida a col·laborar amb organitzacions socials que treballen amb els més desfavorits de la nostra societat: persones majors, persones en situació de discapacitat i en situació d’exclusió social.