Centres Propis

Si està interessat en la disponibilitat d’algun d’aquests centres, pot contactar amb la Fundació Caixa Castelló a través del telèfon 964 232 551 o del correu electrònic informacion@fundacioncajacastellon.es

Sala San Miguel

Situada al carrer d’Enmig, 17, de Castelló la sala d’exposicions San Miguel ha vist com el seu ús com a sala d’exposicions s’ha ampliat amb l’objectiu d’acollir conferències, concerts i activitats de caràcter escènic per a públic infantil i juvenil. El centre és un dels referents indiscutibles de l’oferta cultural de la província de Castelló.

Centre Cultural Casa Abadia

Situada a la Plaça de l’Herba de Castelló alberga una biblioteca de consulta equipada amb una sala d’ordinadors amb connexió a internet i sala d’estudi. La segona planta de l’edifici alberga els serveis administratius de la Fundació Caixa Castelló.

Edifici Hucha

Carrer d’Enmig, 82. 12001 Castelló.

Al juny de 2013 es va llogar a l’Ajuntament de Castelló per a usos administratius municipals.

L’edifici disposa de 5.200 metres quadrats edificats, distribuïts en un soterrani, planta baixa i cinc plantes. Per a ús de la Fundació Caixa Castelló s’ha reservat la Sala d’Actes, en la primera planta.

Colònia Seidia. Benassal

L’Escola de Natura-Colònia Seidia de Benassal, a la comarca de L’Alt Maestrat, desenvolupa durant el curs escolar un programa d’Educació Ambiental per a escolars d’Infantil, Primària i Educació Secundària Obligatòria que pretén complementar el treball dels alumnes als seus centres educatius a través d’activitats desenvolupades al mitjà natural.

El programa s’emmarca en l’àmbit del bosc mediterrani i del mitjà rural i es desenvolupa en visites d’un dia i estades de dues a cinc dies mitjançant itineraris i tallers amb els quals es pretén despertar l’interès dels estudiants pel coneixement del seu entorn i la seva problemàtica, motivar la seva participació activa en la protecció del mitjà, potenciar el treball en equip, i possibilitar les relacions de convivència entre els propis alumnes i amb el professorat.

Al juliol i agost es realitza la Colònia d’Estiu Seidia, que ofereix un complet programa d’activitats lúdiques vacacionals que inclou excursions, tallers mediambientals, jocs cooperatius i activitats esportives.

Bosc Monumental Barranc dels Horts-Mas Vell

Una de les actuacions més importants és la que es ve desenvolupant en el Bosc Monumental Barranc dels Horts-Mas Vell, a Ares del Maestrat, d’aproximadament 700 hectàrees, amb un valor excepcional ja que conserva una formació de roures i carrasques única a la Comunitat Valenciana.

El Barranc dels Horts-Mas Vell forma part del LIC (Lloc d’Interès Comunitari) “Alt Maestrat” de la Xarxa Natura 2000 i de la Xarxa de Microrreserves de flora de la Comunitat Valenciana, representatives de les principals comunitats vegetals endèmiques, amb la declaració de tres microrreserves: “Roures del Mas del Barranc dels Horts”, “Alineacions de penyals de la Font dels Horts” i “Roures de Mas Vell” i és propietat de la Fundació Caixa Castelló des de 1993. En aquesta finca es desenvolupa un programa de gestió global per a la millora i conservació d’aquest paratge, amb actuacions aplicades a la restauració de la coberta vegetal mitjançant treballs selvícoles i repoblacions; a la conservació de l’arbreda monumental i de les microrreserves de flora; i a l’estudi de la fauna.

En el marc del seu programa de gestió, es va iniciar en el 2009 un nou projecte de recerca, en col·laboració amb la Universitat de Soria, en un àrea d’estudi de quatre hectàrees, amb el qual es pretenen obtenir dades sobre metodologia eficient de repoblació forestal.

Respecte al programa de restauració paisatgística i conservació de l’arbreda monumental, s’han continuat els treballs selvícoles en diferents àrees de la finca i les inspeccions periòdiques de les zones amb arbreda monumental. Els treballs en aquest any s’han centrat a finalitzar la recuperació i neteja dels nombrosos exemplars afectats per trencaments, després de fortes nevades, i en la retirada de les restes vegetals.

També s’ha continuat la col·laboració amb el “Banc de Llavors” de la Generalitat Valenciana amb la cessió de bellotes de roure i quant al programa de gestió de fauna, es mantenen els censos d’aus i l’autorització d’una batuda de senglar anual, per danys a l’agricultura.

Els diversos estudis que es realitzen en aquest espai solen ser indefinits i ininterromputs, per la incorporació dels resultats al pla de gestió i al programa d’actuacions anual. Així doncs, la majoria d’ells vénen executant-se des d’anys enrere. Inclouen, entre uns altres, estudis dendrológics i control fitosanitari de l’arbreda monumental; el seguiment, control i manteniment de les zones de repoblació; actuacions per a prevenció d’incendis forestals i estudis sobre l’evolució vegetal dels terrenys arrendats per a pasturatge de bestiar boví i oví.

Suscríbete a nuestro newsletter

Suscribirse al newsletter